چرخ خیاطی کینگتکس میاندوز نواردوز مدل FT-7003-0364M

بالا